Новите технологии подобряват живота на пациентите с диабет