Нови подходи за интегрирането на хората с аутизъм представя конференцията „Аутизмът не е присъда!“