Нови клинични данни за Vuse показват благоприятно въздействие за намаляване на вредата от тютюнопушенето