Най-новото лечение на рака включва комбинация от имунотерапия, таргетирани терапии и химиотерапия