Националната кампанията „Вземи краката си в ръце активно“ поставя фокус върху навременното диагностициране на хроничната венозна болест