Наш клиничен екип извърши операции без аналог в световен мащаб