Наш гинеколог с операция без аналог в Европа - въвежда J-плазма