НОВО ГЛОБАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА CERAVE РАЗКРИВА, ЧЕ 64% ОТ ХОРАТА СА ПРОМЕНИЛИ РИТУАЛИТЕ СИ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА – И ТО НЕ ВИНАГИ КЪМ ПО-ДОБРО