Могат ли хората с аутизъм да преодолеят ежедневните си трудности?