Модерните системи за непрекъснат мониторниг на кръвната захар подобряват качеството на живот на диабетика.