Мобилен ваксинационен пункт на Българския Червен кръст ще бъде позициониран в централната част на гр. София през месец януари