Мимо Гарсия: Бабче, ще те помня винаги! И ще следвам завета ти – да бъда добър и щастлив! Както и ще се боря да имаме човешко, а не търгашеско здравеопазване.