Медицински проучвания доказват положителния ефект на хомеопатията върху детското здраве