Медицински проучвания доказват положителния ефект на хомеопатията при алергичните рините