Медицинска инвестиция за над 120 млн.лв. ни превръща в лидер на Балканите