МОБИЛЕН ВАКСИНАЦИОНЕН ПУНКТ НА БЧК ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПЕН В ГРАД БУРГАС