МБАЛ “Доверие” с първа награда за “Иновативен продукт”