LG създава първата вътрешна градина за отглеждане на зеленчуци