Коалиция HPV и Министерство на здравеопазването направиха първи стъпки за съвместна работа по ваксинопрофилактиката