Изследванията на генетичното изменение на клетките помагат на лекарите да намират потенциално най-доброто лечение за лимфома