Изчерпаха се местата за първата група на инициативата Chair Up Day