Иновациите са в основата на успехите на Montavit в България вече 20 години