Иновации за по-бързо лечение представя изложбата „Медикус, Денто, Галения 2019“