Хората с епилепсия у нас все още имат проблеми с лечението