Грижата за хора с хронични рани е социален проблем на обществото