Гастрентерологични проблеми и COVID-19 във фокуса на среща-обучение на Сдружение на обучители и изследователи в България по Обща Медицина (СОИБОМ)