Фондация „За нашите деца“ откри нов Дневен център за деца с трудности в развитието