FOREO подкрепя ранната диагностика на рака на гърдата