Емоционалната интелигентност – основна личностна черта на лидера