Емоционалната интелигентност е сред най-важните качества, които се търсят в новите лидери