Единственият в Източна Европа ЯМР, апаратът на бъдещето, заработи в Пловдив