Доц. д-р Есте Джерати от Esri - класирана първа сред жените лидери в медицината за 2022-а