Детското затлъстяване събра в Албена специалисти от 15 страни