Десетият юбилеен конгрес по интервенционална кардиология - в хибриден формат