Д-р Николай Ботушанов, МБАЛ „Медлайн“: Отпадането на мерките срещу COVID-19 увеличи риска за здравето на диабетиците