COVID-19, кодекса на труда и безопасна работа от разстояние