Британският мутант на К-19 се появи на един хвърлей от България