Близо 20% от населението в Европа страда от слънчева алергия