Безплатни изследвания за ранна диагностика и лечение на захарен диабет в Regina Life Clinic в София