Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания подкрепя доброволната система за етикетиране на храни Nutri-Score