Българският Червен кръст предоставя хигиенни пакети и хранителни продукти на десетки бездомни хора в град Благоевград