България е с най-нисък процент на профилактика сред държавите в Европейския съюз