Астмата може да бъде силно повлияна от качеството на въздуха, който дишаме