Амджен И ФОНДАЦИЯ „АМДЖЕН“ даряваТ БЛИЗО 12,5 млн. долара в подкрепа на БОРБАТА С covid-19 ПО СВЕТА