80% от хората изпитват болка в гърба в определен момент от живота си