55% от българите извършват физическа дейност поне веднъж месечно