40% от класните стаи са в червената зона за лошо качество на въздуха