300 броя хигиенни пакети предостави Българският Червен кръст на уязвимите общности в град Монтана