3 дни до началото на Първата международна конференция по Емоционална интелигентност