1000 участници и демонстрация на високоефективна терапия на мускулно-скелетна болка се очакват на Маратон Пловдив